Product - Mentor Shriya Shekhar-01.png
Product - Mentor Shriya Shekhar-03.png
Product - Mentor Shriya Shekhar-03.png
Product - Mentor Shriya Shekhar-04.png
Product - Mentor Shriya Shekhar-05.png
Product - Mentor Shriya Shekhar-06.png
Product - Mentor Shriya Shekhar-07.png
Product - Mentor Shriya Shekhar-08.png

Project information

Project: Hong Ngoc Hospital App
Mentor: Linh Huyen (Product & Marketing Director @ Clingme)
Mentee: Nguyen Hong Ngoc & Dang Quoc Viet
 

Product - Mentor Shriya Shekhar-09.png
Product - Mentor Shriya Shekhar-10.png

Project: ACD Hospital App
Mentor: Shriya Shekhar (UX Designer @Active.Ai)
Mentee: Steven Doan & May Nguyen Huynh